پذیرش سالمندان

پذیرش سالمندان

شرايط سني سالمند : شرط سني متقاضيان 60 سال و بالاتر از 60 مي باشد . وضعيت جسمي:عدم ابتلا به بيماريها ي واگيرهمچون هپاتيت،سل،عفونت وHIV و … و يا عدم ابتلا به بيماريهاي رواني . شرايط عادي : در صورت