روز: اردیبهشت 1, 1399

ضرورت و اهمیت بیماری کرونا در گروه سنی سالمند

ضرورت و اهمیت بیماری کرونا در گروه سنی سالمند

ضرورت و اهمیت بربیماری کرونا در گروه سنی سالمند گروه سنی سالمندان آسیب پذیر تر هست ریسک بالاتر عوارض شدید این بیماری در این گروه نسبت به سایر گروههای سنی ونیاز به اقدامات پیشگیرانه جهت قطع حلقه انتقال ویروس به

کرونا؛ چطور مراقب سالمندان باشیم؟

کرونا؛ چطور مراقب سالمندان باشیم؟

کرونا؛ چطور مراقب سالمندان باشیم؟ این رده سنی توصیه شده تا تماس‌های خود را به حداقل برسانند. شماری از افراد تصمیم گرفته‌اند تا اطلاع ثانوی از دیدار با اقوام و خویشان سالمند خود خودداری کنند. این نگرانی وجود دارد که