گالری عکس

جشن روز مادر در آسایشگاه سالمندان پناه اسفند ماه ۱۳۹۷