ضرورت و اهمیت بیماری کرونا در گروه سنی سالمند


ضرورت و اهمیت بربیماری کرونا در گروه سنی سالمند
گروه سنی سالمندان آسیب پذیر تر هست ریسک بالاتر عوارض شدید این بیماری در این گروه نسبت به سایر گروههای سنی ونیاز به اقدامات پیشگیرانه جهت قطع حلقه انتقال ویروس به دیگران و افرادی که با سالمندان به هر نوعی در ارتباط هستند.
آموزش گروه هدف سالمند
آموزشها باید هم برای سالمندان و هم برای افرادی که با سالمندان به هر نوعی در ارتباط هستند، انجام شود هر گروه و هر مکانی که به نحوی با سالمندان مرتبط باشند باید مورد توجه قرار گیرند اولویت با مکانهای تجمعی و تفریحی سالمندان اعم از مساجد، پارکها و مراکز ارائه خدمات و مراکز نگهداری شبانه روزی سالمندان است گروه هدف این اقدامات سالمندان، خانواده آنان، پرستاران، پزشکان، پرسنل شاغل در مراکز نگهداری و مراکز توانبخشی میباشند
برنامه ها و انتظارات:
توجه ویژه به موضوع بیماری کرونا در این گروه سنی هم در خود سالمندان و هم دراعضای خانواده و اطرافیان آنهاپیشگیری و تشخیص زود هنگام بیماری در گروه آسیب پذیر سالمند هماهنگی همه جانبه با سایر سازمانهای ذیربط،مراکز دولتی و خصوصی نگهداری یا ارائه خدمات به سالمندان.
ارجاع و پیگیری موارد مشکوک به بیماری طبق دستورالعمل مرکز مدیریت بیماریها بررسی مناسب سازی فضای فیزیکی مکان های تجمع و مراجعه سالمندان در مراکز ارائه خدمت از نظر تهویه ،ضد عفونی سطوح با توجه به تماس بیشتر سالمندان با سطوح و … نصب پوسترهای آموزشی با موضوع لزوم شستن صحیح و مکرر دستها و نکات احتیاطی پیشگیرانه در محل های عمومی و محل های ارائه خدمت تهیه و در دسترس قرار دادن مواد ضد عفونی کننده برای شستشوی دست ارائه دهندگان خدمت و مراجعین محدود کردن مالقات حضوری خانواده ها و بازدیدها در مراکز نگهداری تجمعی سالمندان توصیه به ارزیابی روزانه درجه حرارت سالمندان در مراکز تجمعی )کانون بازنشستگان، سراهای سالمندان، مراکز روزانه نگهداری سالمند و….
رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از انتقال بیماری.
در مراکزی که با اشیا سر و کار دارند. آموزش ملزم به منظور رعایت بهداشت فردی و محیطی افراد متولی در آماده سازی تغذیه سالمندان و طبخ غذا مصرف سبزیجات و میوه های تازه و مواد غذایی حاوی ویتامین C در رژیم غذایی روزانه سالمندان گنجانده شود محدود کردن تمامی فعالیت های گروهی سالمندان و حضور جمعی آنان در مراکز نگهداری و پارکها نظافت و گندزدایی مکرر سطوح، دستگیره ها، نرده ، پله و سرویس های بهداشتی و … در منازل، ادارات، واحدهای ارائه خدمت و مراکز تجمعی آموزش الزم برای استفاده از وسایل شخصی )مهر، سجاده، چادر نماز،تسبیح، لیوان و ظروف غذای شخصی و …( با توجه به حضور بیشتر سالمندان در مساجد توصیه به باز گذاشتن در وپنجره مساجد و مراکز تجمعی پرهیز از دست دادن، روبوسی و … با یکدیگر به دلیل مسائل بهداشتی عدم استفاده از غذاها و نذری های خارج از منزل عدم استفاده از قندان های عمومی ، قلیان ….در مساجد و قهوه خانه ها به منظور بهره برداری بیشتر گروه هدف سالمندان آموزش های به منظور پیشگیری و بهداشت عمومی از طریق شبکه های رسانه ای یا پیام رادیویی،کلیپ، موشن گرافی و …ارائه گردد از آموزش های گروهی و تجمعی پرهیز گردد. پیامهای بهداشتی از طریق پیامک، صدا و سیما، شبکه های مجازی و با توجه به محتوا و اصالت پیام ارسال گردد.

ضرورت و اهمیت بیماری کرونا در گروه سنی سالمند