پذیرش سالمندان

شرايط سني سالمند :

شرط سني متقاضيان ۶۰ سال و بالاتر از ۶۰ مي باشد .

وضعيت جسمي:عدم ابتلا به بيماريها ي واگيرهمچون هپاتيت،سل،عفونت وHIV و … و يا عدم ابتلا به بيماريهاي رواني .

شرايط عادي : در صورت احراز شرايط ۱و۲ در صورت وجود تخت خالي ، با مراجعه حضوري و بررسي امكانات مركز و مشاوره بابخش پذيرش ، كليه خدمات مركزو نحوه نگهداري مربوط به شخص مورد بستري به استحضار بستگان و خانواده محترم رسانيده تا در مورد هزينه هاي پيشنهاد شده ( هزينه هاي ناشي از خدمات ماهيانه ، بسته به نوع بهره گيري سالمند از خدمات مركز ؛ سالمنداني كه استقلال كامل داشته و يا نيمه وابسته و يا كاملا وابسته به اطرافيان مي باشند متفاوت مي باشد) بحث و تبادل نظر نسبت به پذيرش ايشان اقدامات بعدي به انجام رسانيده شود.

شرايط رزرواسيون :در صورت پر بودن تخت ، با مراجعه حضوري و بررسي وضعيت  پذيرش نسبت به رزرو تخت و عقد قرار داد با پرداخت     مبلغي از بابت پيش پرداخت ، جا رزروگرديده وازتعيين روزهاي احتمالي پذيرش مطلع خواهند شد .

پذیرش سالمندان