خانم الناز سهراب زاده


فیزیوتراپیست الناز سهراب زاده

کارشناس ارشد فیزیوتراپی ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دارای سوابق کاری در بیمارستان های مسیح دانشوری، شهید هاشمی نژاد و محب ، رسول اکرم ، کلینیک های خصوصی فیزیوتراپی

دارای سابقه چند ساله در چند آسایشگاه سالمندان در تهران